SDS nybygge Segevång

Jag började jobba på Sydsvenskan 2 maj 1961, nyss hemkommen från FN-tjänst i Mellersta Östern. Redan då hade man börjat tala om att flytta hela företaget ut till Segevång, och bygget var i full gång. Alla såg fram mot dagen när flyttning skulle ske och planeringen av flytten pågick under sätterichefen Algot Olssons ledning. det var ett enormt projekt - tidningen skulle ju komma ut utan avbrott!
Tryckeriet blev först färdigt så tidningen började tryckas i det nya tryckeriet nångång 1962 (exakt när minns jag inte). Så småningom blev även sätteriet färdigt och flyttning bestämdes till trettonhelgen 1963? Då var det nämnligen en tidningsfri dag. Vi som jobbade med tidningen till trettonafton skulle hjälpa till direkt efter att den tidningen var klar. De sättmaskiner som skulle med skulle lyftas ut genom fönstren och sättas på plats i nya maskinsätteriet på Segevång, allt annat som skulle med bars ned och transporterades med lastbil dit. Och vilket ståhej!!! Men... Trettondagen på kvällen var allt klart och vi som jobbat gick på knäna hem och det nya laget tog över -- och tidningen kom ut i tid. Tyvärr har jag inga bilder från flytten men jag har genom tillmötesgående från GF-klubben fått låna bilder från själva bygget,som jag inte vill undanhålla er. Håll till godo - och låt bilderna tala!

Bengt Månsson

Senaste kommentaren

20.04 | 18:17

Kära goa Ingrid.. Många samtal och diskussioner har det blivit tidigare år som ibland lett till en artikel i SDS om händelser i Lunds kommun. Kramis Pip

01.03 | 14:53

Hej, är samordnare för en tänkt tur med S/S BORE våren 2022. Intresserade är Flottans män, Svenska Flottans Reservofficersförbund, Malmö Sjöfartsförening samt ytterligare någon förening.

08.01 | 09:33

Hör av dig på lund62@gmail.com

07.01 | 20:47

Bäste Göran
Jag vill så gärna prata med dig om Antoon...
G

Dela den här sidan