Protokoll fört vid Sydsvenskans seniorklubbs årsmöte 2014-03-19

Mötet öppnades. Upprop genomfördes. Närvarolista bifogas.

Beslöts att kallelsen till mötet varit stadgeenlig.

Dagordningen godkändes.

Sittande, Lars Grefmar och Håkan Thorsson, valdes till ordförande resp sekreterare för årsmötet.

Ingrid Opitz och Sten Hulthén utsågs till protokolljusterare.

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs rubriksvis och lades med godkännande till handlingarna

Revisorernas berättelse ansågs föredragen. Lades till handlingarna.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2013.

Årsavgift 2015: Styrelsens förslag om oförändrat 200 kronor godkändes. Förslag om att påminnelse om avgiften ska gå ut i en separat information och med en sista betalningsdag, exempelvis 31 januari.

Inga motioner hade lämnats in.

Val av styrelse och revisorer.

Mötet beslöt att antalet styrelsemedlemmar ska vara oförändrat nio.

Lars Grefmar omvaldes som ordförande på två år.

Mari-Ann Jonsson, Håkan Thorsson och Bertil Winell valdes om som ledamöter på två år.

Curt-Lennart Franzén, Lars Bergquist och Karin Sixtensson valdes till suppleanter på ett år. Karin Sixtensson var nyval, de två andra omval. Anders Hammarqvist omvaldes som revisor på två år och Sven-Olof Gunnarsson som revisorsuppleant på ett år.

Till valberedning omvaldes: Christina Gustafson, Ragnar Eskilsson och Willy Lindkvist. Christina utsågs till sammankallande

Klubbaktiviteter:Peo Lovén berättade om sonderingarna kring studiebesök på Torup och Statarmuseet. Gunilla Rune föreslog Piratenmuseet i Vollsjö. Andra förslag: Leksaksmuseet i Eslöv, Krapperups slott och sedan tidigare ett erbjudande från Sten Hultén att arrangera besök på Johannamuseet.

Mari-Ann Jonsson redogjorde för Frieslandsresan och Reidar Hansen berättade om möjligheterna till studiebesök på Swedbank Arena.

Lars Grefmar tog upp svårigheterna att arrangera julbord nu när Matrisen är stängd och efterlyste tips om lämpliga lokaler och arrangörer. Bland spontana förslag fanns Ribersborg och S:t Gertrud.

Övriga frågor: Kjell Johansen frågade om relationerna till Personalstiftelsen och fick svaret att den ligger i malpåse.

Ordförande tackade Ingrid Karlsson för hennes insatser, varvid årsmötet tog upp en rungande spontan applåd.

Ordförande förklarade Årsmötet för avslutat.

Före årsmötet informerade Christina Persson, Numera Mässor AB, om en förestående seniormässa 6 – 8 augusti. Inträdet med stjärnkort är endast 45 kronor.

Efter årsmötet berättade Per T Ohlsson om sitt senaste bokprojekt: Svensk politik under de senaste 200 åren. Boken, som kommer ut inom kort kan beställas direkt från förlaget för endast 229:- plus 39 för frakt.

Adress: Historiska Media. Svarspost. Kundnr 205 443 53. 228 20 Lund.

Efter Per T:s föredrag avslutades kvällen i Matrisen med en baguette-fika under sedvanligt sorl och trivsam samvaro.

Vid protokollet

           Håkan Thorsson.

Justeras

Lars Grefmar

Justeras

Ingrid Opitz       Sten Hultén

Röstlängd Seniorklubbens Årsmöte 2014

Aino Östergren

Ann-Christin Goossen

Bengt-Göran Andersson

Bennt Christofersson

Bertil Winell

Curt-Lennart Fanzén

Ethel Hellgren,

Eva Falk

Eva-Birgitta Nilsson

Gertrud Berg

Gun Walldov.

Gunilla Rune

Gunilla Strömsnäs

Gudrun Håkansson

Gunell Arbin

Göthe Hansson

Hans Lindsjö

Hans Svensson

Hasse Brorson

Håkan Thorsson

Inger "Gea" Johansson

Ingrid Jelvemark

Ingrid Karlsson

Ingrid Nathell

Ingrid Opitz

Ingvar Nilsson

Jan Petersson

Karin Längby

Karin Sixtensson

Kjell Johansen

Lars Bergqvist

Lars Grefmar

Leif Anderhov

Lena Holmgren

Lena Sjöstrand

Margareta Öberg

Mari-Ann Jonsson

Marianne Lundgren

Marianne Rosén

Mona Hardenberger

Monica Strömgren

Oscar Wik

Peo Lovén

Per Magnus Forsblad

Ragnar Eskilsson

Reidar Hansen

Sven-Olof Gunnarsson

Sten Hultén

Stig Pålsson

Sven Bergqvist

Tore Rystedt

Ulla Helin

Ulla Ottosson

Ursula Wredin

Wilhelm Thorsson

Willy Lindqvist

Per T Olsson: föreläsare

Christina Persson: info om seniormässa

Senaste kommentaren

20.04 | 18:17

Kära goa Ingrid.. Många samtal och diskussioner har det blivit tidigare år som ibland lett till en artikel i SDS om händelser i Lunds kommun. Kramis Pip

01.03 | 14:53

Hej, är samordnare för en tänkt tur med S/S BORE våren 2022. Intresserade är Flottans män, Svenska Flottans Reservofficersförbund, Malmö Sjöfartsförening samt ytterligare någon förening.

08.01 | 09:33

Hör av dig på lund62@gmail.com

07.01 | 20:47

Bäste Göran
Jag vill så gärna prata med dig om Antoon...
G

Dela den här sidan