Årsmötesprotokoll

Protokoll från årsmöte med Sydsvenskans seniorklubb 17 mars 2015 

Plats: Folkdansens Vänners lokal på Sallerupsvägen 26 i Malmö.

Mötesdeltagarna prickades av vid entrén. Röstlängden bifogas.

1. Ordföranden öppnade mötet. Röstlängden fastställdes.

2. Mötet beslöt att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

3. Mötet godkände dagordningen.

4. Val av mötespresidium

4.1. Val av mötesordförande:

Lars Grefmar valdes.

4.2 Val av mötessekreterare:

Håkan Thorsson valdes.

4.3 Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare:

Ingrid Jelvemark och Thomas Löfqvist valdes.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning:

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen godkändes.

6. Revisorernas berättelse:

Revisorernas berättelse godkändes och las till handlingarna.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8. Styrelsens förslag om medlemsavgift för 2016:

Mötet beslöt att följa styrelsens förslag att avgiften ska vara oförändrad, 200 kronor.

9. Eventuella motioner:

Inga motioner hade kommit in.

10.Val av styrelse och revisorer:

10.1 Fastställande av antalet ledamöter.

På förslag av Thomas Löfqvist beslöt årsmötet ge styrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till stadgeändring som innebär att styrelsen enbart består av ordinarie ledamöter. Förslaget ska läggas fram vid nästa årsmöte.

10.2. Val av vice ordförande på 2 år.

Göran A Martelius valdes om.

10.3 Val av fyra ledamöter på 2 år.

Mona Hardenberger, Bengt Månsson, Peo Lovén och Reidar Hansen valdes om.

10.4. Fastställande av antalet suppleanter:

Mötet beslöt att antalet suppleanter ska vara 3.

10.5. Val av 3 suppleanter på 1 år:

Mötet valde om Curt-Lennart Franzén, Karin Sixtensson och Lars Bergkvist.

10.6 Val av revisor på 2 år:

Lena Holmgren valdes.

10.7 Val av revisorsuppleant på 1 år:

Sven-Olof Gunnarsson valdes.

11.1. Val av 3 ledamöter i valberedningen:

Marianne Rosén, Lea Andersson och Ragnar Eskilsson valdes.

11.2. Val av sammankallande i valberedningen.

Mötet valde Marianne Rosén.

12. Styrelsens rapport om kommande aktiviteter.

Ordföranden frågade efter mötesdeltagarnas intresse för julfest till vintern och fick bekräftat att intresset är stort.

Han redogjorde vidare för planerna att undersöka vad det finns för "lättare" kulturutbud samt styrelsens tankar om att anordna bussresor på hösten i stället för på våren.

Kjell Johansen gav en eloge till styrelsen för aktivitetsprogrammet under 2014.

13. Övriga frågor:

Inga övriga frågor.

14. Årsmötet avslutades.

Vid protokollet: 

Håkan Thorsson      

Mötesordförande:

Lars Grefmar

Justeras:                     Ingrid Jelvemark         Thomas Löfqvist

Efter mötet höll Max Wiman ett uppskattat föredrag om Malmö FF och FC Rosengård. Fängslande och initierat och som avslutades med att Max signerade ett 35-tal ex av sin bok ”En himmelsblå historia”. Efterföljande fika hade förberetts av styrelsen och bekostades av klubbkassan.

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse

för perioden 1 januari – 31 december 2014

Styrelsen för Sydsvenskans Seniorklubb får härmed till årsmötet överlämna sin verksamhetsberättelse för år 2014.

KLUBBSTYRELSEN har under året haft följande sammansättning:

Ordförande, firmatecknare                      Lars Grefmar

Vice ordförande                                       Göran Martelius

Sekreterare                                               Håkan Thorsson

Kassör, firmatecknare                             Mona Hardenberger

Medlemsregister-Hemsida                      Bengt Månsson

Ledamot                                                   Mari-Ann Jonsson

Ledamot                                                   Peo Lovén

Ledamot                                                   Reidar Hansen

Ledamot                                                   Bertil Winell

Suppleant                                                 Curt-Lennart Franzén

Suppleant                                                 Lars Bergkvist

Suppleant                                                 Karin Sixtensson

Styrelsen har under året genomfört 10 protokollförda möten: 13 januari; 13 februari; 19 mars; 22 april; 19 maj; 18 juni; 28 augusti; 6 oktober; 18 november och 4 december. Däremellan har uppdraget utförts via löpande mejl/tele-kommunikationer. Därutöver har ett antal arbetsgrupper med uppdrag att för-bereda vissa arrangemang träffats och verkat.

REVISORER                    Anders Hammarqvist, ordinarie             

                                            Lena Holmgren, ordinarie

                                            Sven-Olof Gunnarsson, suppleant

VALBEREDNING            Christina Gustafson, sammankallande

                                            Ragnar Eskilsson

                                            Willy Lindkvist

EKONOMI

Medlemsavgiften har under året varit 200 kronor. De som inte hade betalt medlemsavgiften vid årsskiftet ströks den 30 december.

Företagets bidrag till klubben har under året dels bestått i subventionerade biljettkostnader till Dr Zjivago, dels genom att vi får skicka information till våra 32 medlemmar utan e-postadress från Sydsvenskans kontorsservice. Dessutom har vi fått disponera företagets lokaler vid våra styrelsemöten samt vid två medlemsmöten. I övrigt hänvisas till kassörens årsredovisning.

MEDLEMMAR                

Enligt styrelsens tolkning av stadgarna kan den bli medlem i klubben som har Sydsvenskan som sista arbetsgivare, även om man inte gått i pension. Medlemskapet upphör dock vid eventuellt ny anställning. Klubben hade 170 medlemmar den 31 december. Styrelsen vädjar om medlemmarnas hjälp att sprida information om klubben. Nytillskott behövs! Två klubbmedlemmar avled under året; Bo Johnsson och Birgitta Jabrell.

INFORMATION

Utskick till medlemmarna sker i första hand via mejl, till drygt ett 30-tal medlemar utan epostadress, per brev. Hemsidan uppdateras fortlöpande med samma information samt med referat och foto från klubbens aktiviteter.

www.sdsseniorklubb.se – klubbens hemsida

I september passerades 100 000 träffar i hemsidans besöksbarometer. Vid årsskiftet noterades knappt 120 000 träffar.  Ganska bra mot bakgrund av antalet medlemmar och att sidan bara varit i drift drygt tre år. Styrelsen ser dock gärna att fler lämnar synpunkter om klubbens verksamhet på hemsidans besöksdel. Om inte annat till hjälp i planeringen av olika aktiviteter.

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

Triangelen-lokalerna och Åke Stolt den 13 februari

Ett drygt 60-tal seniorer kollade in de nya Triangellokalerna, totalt 3 300 kvm fördelade på 2½ våningsplan, där alla - låg som hög - jobbar i öppna kontorslandskap.

Medlemsträffens andra/egentliga dragplåster var Åke Stolts föredrag om ”hjältar och skurkar” i sportens värld. Högaktuellt ämne eftersom vinter-OS pågick. Åke har ju en oerhörd personlig och initierad minnesbank att ösa ur. De medtagna bokexemplaren tog snabbt slut.

Mari-Ann Jonsson hade monterat tunnbrödsmackor och Ingrid Karlsson bakat goda muffins. Håkan Thorsson hade inhandlat och levererat dricka, muggar, servetter etc. Insatser som möjliggjorde att klubbkassan kunde stå för efterföljande förtäring.

Cabaret på Hipp den 27 februari

Klubbens teaterombud, Göran Martelius, hade lyckats boka biljetter för 158 kronor, vilket är tjugofem procent under marknadspriset. Innebar att alla 40 biljetter gick åt.

Årsmötet den 19 mars

Årsmötet avhölls för sista gången i SDS-husets filmsal inför endast 56 medlemmar. Före årsmötet informerade Christina Persson, Numera Mässor AB, om en förestående seniormässa i nya mässhallarna i Hyllie 6 – 8 augusti.

Efter årsmötet berättade Per T Ohlsson om sitt senaste bokprojekt: Svensk politik under de senaste 200 åren. Per T kan verkligen både skriva och berätta på ett fängslande sätt! Efter Per T:s föredrag avslutades kvällen i Matrisen med en baguette-fika (köket var nerlagt) på klubbens bekostnad under sedvanligt sorl och trivsam samvaro. Än en gång möjligt tack vare enskilda insatser från styrelsemedlemmar.

Bussresa till Husum i Tyskland 10-13 maj

40 förväntansfulla resenärer åkte för tre övernattningar i Husum, Schleswig-Holstein. Nerfärd via tre broar till Ribe, som bjöd på stadsrundtur och lunch. Eftermiddagskaffe i Møgeltønder. Under dagarna i Nordfriesland hanns med Schleswig-Holsteins minsta mejeri och ysteri Ostenfelder Meierei; badorten St Peters-Ording; båttur på kanalerna i Friedrichstadt; Tysklands minsta stad Arnis samt lunch i Schleswig förutom rundtur och egentid i Husum. Hemfärden gick via Flensburg med provsmakning av rom i Wein-und Rumhaus Braasch och kaffepaus i Christiansfeld. En synnerligen prisvärd och trevlig resa menade alla som var med.

Studiebesök Torups Slott den 27 maj

Vilket underbart slott! Så intressant historia! Kommentarerna var många efter besöket på Torups slott. Guiden, som hade en lätt framtoning av Sten Broman, berättade både roligt och initierat om allt som hänt på och omkring slottet, sedan det byggdes 1537 av Görvel Fadersdotter Sparre. Tretton entusiaster hade mött upp i soligt men något blåskyligt försommarväder. Kaffet och kakan och en och annan räkmacka smakade slottsligt gott efteråt!

Studiebesök Swedbank Arena den 12 augusti

Det blev en intressant och givande rundvandring, där vår guide också berättade initierat om verksamheten i Malmö FF. Förutom själva arenan fick vi besiktiga planen som sluttar mot långsidorna för att vattnet ska rinna ut från planen. Trots det måste MFF investera ett antal miljoner i en ny plan inför säsongstarten 2015. Mycket att smälta och begrunda, vilket gjordes till kaffe och dopp på Margaretapaviljongen. Klubbkassan öppnades.

Malmö FF – Örebro den 13 augusti

Spänning, dramatik och målrikt när MFF hemmavann med 3 – 2 över Örebro inför drygt 12 000 åskådare, varav ett 30-tal SDS-seniorer. Biljetterna hade Reidar Hansen tiggt till oss.  

Studiebesök Skarhults slott den 18 september

Tio seniorer passade på att ta del av Skarhults slotts utställning om femton slottsfruar från fem sekler. Männen, slottsherrarna, var under långa perioder borta i fält – under stormaktstiden låg Sverige så gott som oavbrutet i krig nere på kontinenten. Kvinnorna fick ta hand om slotten och egendomarna. Slottsfruarna på Skarhult var särskilt skickliga. Genom utställningen kom vi nära dem. Efter visningen bjöd klubben på fika i slottskällaren.

Dr Zjivago på Malmö Opera den 19 september

Hela 56 biljetter hade Göran Martelius fixat till oss, när vi den 19 september satte oss tillrätta för att se Dr Zjivago. Ett samarrangemang med företaget så tillvida att man subventionerade klubbmedlemmar och medarbetare med 200 kronor per biljett. Ett 20-tal hade via Mari-Ann gjort förhandsbeställning på räkmacka och vin. Intogs för egen kasa före föreställningen.

Kalle Kniivilä om Putin den 15 oktober

Varför stöder 84 procent av ryssarna Putin? Ett 30-tal lyssnade till när vår egen Kalle Kniivilä delade med sig av sina unika kunskaper den 15 oktober på 6:e våningen. Det antal exemplar av Kalles bok ”Putins folk – Rysslands tysta majoritet” som fanns att köpa gick åt direkt. Avslutades med Mari-Anns baguett och Ingrids kaka under muntert seniorsorl.

Julbord i Bergakungens Sal, KFUM-huset i Malmö den 4 december

Eftersom Segevångsskrapan inte längre står till vårt förfogande hade klubben hyrt in sig i Bergakungens sal i KFUM-huset i Malmö. 74 medlemar föreföll att uppskatta såväl det lekamliga som det sällskapliga. Vi hade kunna få plats med betydligt fler. Lokalen blev riktigt mysig efter att styrelsen dukat, dekorerat och förberett på alla de sätt. Julbordet levererades av P & P Festsalar och var både gott och tillräckligt. Lämpliga, lite starkare drycker kunde inhandlas för en rimlig penning. Förutom välkomnande glögg, julbordets läckerheter och allmänt trivsam samvaro, anordnades lotteri med många och fina priser, som skänkts eller tiggts ihop av styrelselen. Mari-Ann Jonsson och Karin Sixtensson slet med samtliga inköp till festen. Och då inte bara alla drycker, utan allt annat också som inte ingick i lokalhyran. Allt för att, tillsammans med lotteri-pengarna, hålla nere kostnaderna.

ÖVRIGT

Företagets flytt till de nya lokalerna på Triangeln i december 2013 begränsar klubbens möjligheter att förlägga medlemsaktiviteter som beräknas samla fler än 60 medlemmar.

Något som medför merkostnader för lokalhyra. Klubben får inget verksamhetsbidrag av Sydsvenskan, men man har under året subventionerat biljetterna till Dr Zjivago, där såväl aktiva som tidigare medarbetare inbjöds. Vi får även utnyttja kontorsservicetjänster, som behövs främst för medlemsinformation till de 32 medlemmar som saknar e-postsadress.

För att hålla nere kostnaderna fordras det att styrelsens medlemmar jobbar aktivt före, under och efter klubbens olika aktiviteter. Något som särskilt noterats av klubbens revisorer.

Avslutningsvis framför klubbstyrelsen ett varmt tack för alla uppmuntrande tillrop under året. Så länge det finns intresse från medlemmarnas sida att engagera sig i klubben och att delta i de olika aktiviteter som arrangeras, så lever klubben vidare.

Malmö i februari 2015

Lars Grefmar                          Göran Martelius                        Håkan Thorsson

Mona Hardenberger               Peo Lovén                                  Mari-Ann Jonsson

Bengt Månsson                        Reidar Hansen                          Bertil Winell

Sydsvenskans Seniorklubbs

Årsredovisning för år 2014

Intäkter

Medlemsavgifter                                     33 300                                 33 300

Kostnader

Årsmötet                                                    1 659

Kontorsmtrl                                                  248

Porto                                                                48

Bankkostnader                                           1 410

Hemsidan/datakostnad                                 911

Medlemsmöte (Stolt)                                2 168

Cabaret                                                          +-0

Bussresan t Husum                                       600

Torup                                                          1 140

Swedbank Stadion                                        679

MFF-match                                                   +-0

Skarhult                                                      1 047 

Dr Zjivago                                                     +-0

Medlemsmöte (Kniivilä)                              894

Julbordet                                                  18 447                                29 251

Överskott                                                                                              4 049

Tillgångar

Länsförsäkringar Bank                                                                        28 050

./. Upplupna kostnader LF                                                                        270

                                                                                                          27 780

Eget kapital

Ingående balans                                                                                   23 731

Årets överskott                                                                                      4 049

Utgående balans                                                                                 27 780          

Ystad i februari 2015

Mona Hardenberger

Kassör                                                                           

Revisionsberättelse

Undertecknade, av Sydsvenskans Seniorklubbs årsmöte utsedda revisorer, har granskat klubbens räkenskaper för perioden 1 januari–31 december 2014 och kan efter fullgjort arbete avge följande berättelse. Vi har funnit inkomster och utgifter noggrant redovisade samt styrkta med vederbörliga verifikationer. Vi noterar också att styrelsen genom  egna arbetsinsatser har hållit föreningens kostnader nere vid de olika  arrangemangen och vid våra medlemsträffar. Det är därför en glädje att föreslå årsmötet att bevilja såväl kassör som styrelse ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Ystad 11 februari 2015

Lena Holmgren                                         Anders Hammarqvist

Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer

i Sydsvenskans Seniorklubb, vid årsmötet 17 mars 2015.

Klubbstyrelse

Antal styrelseledamöter:                        oförändrat     9

Vice Ordförande: Göran Martelius,       omval,           2 år

 (Lars Grefmar har 1 år kvar som ordf.)

Ledamöter:  Mona Hardenberger           omval            2 år

Bengt Månsson                  omval            2 år

Peo Lovén                          omval            2 år

Reidar Hansen                    omval            2 år

 (Mari-Ann Jonsson, Håkan Thorsson och

 Bertil Winell har alla 1 år kvar)

Antal suppleanter:                                  oförändrat     3

Suppleanter: Curt-Lennart Franzén        omval            1 år

  Lars Bergquist                  omval            1 år

  Karin Sixtensson              omval            1 år

 Revision

Revisor: Lena Holmgren                         omval            2 år

(Anders Hammarqvist har 1 år kvar)

Suppleant: Sven-Olof Gunnarsson         omval            1 år

Skanör i februari 2014

Christina Gustafson           Ragnar Eskilsson        Willy Lindkvist

Senaste kommentaren

20.04 | 18:17

Kära goa Ingrid.. Många samtal och diskussioner har det blivit tidigare år som ibland lett till en artikel i SDS om händelser i Lunds kommun. Kramis Pip

01.03 | 14:53

Hej, är samordnare för en tänkt tur med S/S BORE våren 2022. Intresserade är Flottans män, Svenska Flottans Reservofficersförbund, Malmö Sjöfartsförening samt ytterligare någon förening.

08.01 | 09:33

Hör av dig på lund62@gmail.com

07.01 | 20:47

Bäste Göran
Jag vill så gärna prata med dig om Antoon...
G

Dela den här sidan