Äntligen årsmöte igen

Äntligen, 24 mars 2022, kunde Sydsvenskans Seniorklubb hålla årsmöte efter två års pandemiuppehåll.

Inbjuden gäst var Kvällspostens chefredaktör Maria Rydhagen, vars redaktion nu finns liksom Sydsvenskan på Rådmansgatan.

Redaktionen består av tio personer och bevakar Skåne, Blekinge, södra Halland och södra Småland. 

– Vi väljer de stora sakerna, har en egen agenda och hittar egna grejor. Det är inte vår egen magkänsla som styr oss utan det vi vet att läsarna vill ha, förklarade Rydhagen.

En sak läsarna efterfrågat är att få tidningen tidigare. I dag finns Kvällsposten i butik klockan 8 på morgonen.

Tilltalet, människan i centrum och klacksparkar, sa Maria Rydhagen, är viktiga ben för redaktionen att stå på.

Till årsmötet hörde också trevligt umgänge med ”gamla” kolleger. Mari-Ann Jonsson, som nu lämnat styrelsen, hade gjort läckra tunnbrödsrullar med rostbiff. 

Marianne Rosén har lämnat ordförandeskapet och ersatts av Kjell Johansén. I stället för avskedspresenter har pengar skänkts till oberoende tidningar i Ryssland och Ukraina.

Text: Ingrid Nathéll
Foto: Anki Goossen och Göran Martelius

______________________________________________________________

Årsmötesprotokoll SDS Seniorklubb 24 mars 2022,
Sydsvenskan, Rådmansgatan 16, Malmö

1. Årsmötet öppnades och deltagarna prickades av. Parentation över Tore Rystedt, Monica Lessing, Ingrid Opitz, Willy Lindqvist, Eva Falk, Leif Anderhov och Bertil Winell.

2. Årsmötet stadgeenligt sammankallat.

3. Dagordningen godkändes.

4. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare: Göran Martelius, ordförande, och Marianne Rosén, sekreterare, samt Håkan Thorsson och Lena Holmgren som justeringspersoner och rösträknare.

5. Styrelsens verksamhet och årsredovisning för åren 2019-2021 föredrogs och godkändes.

6. Revisorernas berättelser föredrogs och godkändes.

7. Beslöts att årets överskott används i den löpande verksamheten.

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9. Styrelsens förslag till årsavgift för 2023, 200 kronor, godkändes.

10. Styrelsen föreslog att antalet ledamöter styrelseledamöter skulle minskas till sju. Ordföranden väljs separat och på ett år och övriga ledamöter på två år. Mötet beslöt enligt förslaget.

11. Val av styrelse och revisorer:

a. Till ordförande valdes Kjell Johansén på ett år.

b. Till övriga ledamöter omvaldes Anki Goossen, Gudrun Håkansson och Jeanette Persson på ett år. Peo Lovén omvaldes på två år. Christina Gustafson och Michael Krantz nyvaldes på två år.

Till revisorer omvaldes Anders Hammarqvist och Aino Östergren.

12. Till valberedning utsågs Lars Grefmar och Mari-Ann Jonsson.  

13 Inga övriga frågor.

14. Mötet avslutades

Vid protokollet                                         Justeras                                                     Justeras

Marianne Rosén                                       Håkan Thorsson                                       Lena Holmgren

Senaste kommentaren

20.04 | 18:17

Kära goa Ingrid.. Många samtal och diskussioner har det blivit tidigare år som ibland lett till en artikel i SDS om händelser i Lunds kommun. Kramis Pip

01.03 | 14:53

Hej, är samordnare för en tänkt tur med S/S BORE våren 2022. Intresserade är Flottans män, Svenska Flottans Reservofficersförbund, Malmö Sjöfartsförening samt ytterligare någon förening.

08.01 | 09:33

Hör av dig på lund62@gmail.com

07.01 | 20:47

Bäste Göran
Jag vill så gärna prata med dig om Antoon...
G

Dela den här sidan